ОП Иновации и конкурентноспособност

ОП Иновации и конкурентноспособност

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Бенефициент: КАЛОДАНИ ЕООД

Начало:.28.10.2020 г.
Край:     28.12.2020 г.